سوالات متداول

  • آیا پس از پایان دوره های آموزشی مدرکی داده می شود؟

بله.آکادمی هدیه صفائیان با اعطای مدرک معتبربه هنرجو، رزومه ای معتبر برای  هنرجو تشکیل میدهد تا به راحتی در موقعیت های شغلی مطرح مشغول به کار شود.

  • آیا پس از اتمام دوره های آموزشی می توانیم به عنوان دستیار خانم صفائیان در آکادمی مشغول به کار شویم؟

بله. دستیار به طور مستقیم توسط خانم صفائیان پس از امتحان و بررسی نحوه عملکرد هنرجو انتخاب می شود.

  • آیا می توانیم در طول دوره آموزشی, با خودمان همراه بیاوریم؟

خیر. فقط خود هنر جو به تنهایی باید در دوره های آموزشی شرکت نماید.

  • آیا برای دوره های آموزشی باید مدل همراه خود داشته باشیم؟

خیر.مدل ها برای همه لاین های آموزشی توسط خود آکادمی تامین می شود و از این بابت خیالتان راحت باشد.

  • برای دوره آموزشی چه وسایل و ابزاری باید با همراه خود داشته باشیم؟

برای شرکت در دوره های آموزشی به هیچ وسایل و ابزاری نیاز نخواهید داشت, تمامی وسایل توسط آکادمی در اختیار هنر جو قرار می گیرد تا بتواند آموزش ها را با خیال راحت پشت سر بگذارد.