مستر کلاس رنگ مو

مستر کلاس یک روزه رنگ

توسط استاد هدیه صفائیان
از ۹/۳۰ الی ۴/۳۰
پذیرایی نهار و میان وعده
به همراه مدرک
۹/۳۰ الی ۱۰/۳۰ رفع اشکال تئوری
۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ آموزش ها:
۱)فولیاژ(بالیاژ+لایت)
۲)کانتور صورت با انواع فیس فرم ها
۳)هیرپنتینگ (تلفیقی آمبره و سامبره)
۱۳/۳۰الی ۱۴/۳۰ نهار ونماز
۱۴/۳۰الی ۱۶/۳۰ ترکیب رنگ

زمان دوره
شهریه
در جدول پایین سایت قرار دارد.
900.000 تومان

 - ثبت نام -