دوره آناتومی پوست

آناتومی پوست

توسط استاد ناهید تکاور

مدت کلاس: دو روزه

  • شناخت انواع تایپ های پوستی
  • شناخت اصولی پوست خشک و ریشه یابی
  • شناخت اصولی پوست چرب و ریشه یابی
  • آموزش پاکسازی پایه انواع پوست ها
زمان دوره
شهریه
در جدول پایین سایت قرار دارد.
2.500.000 تومان


- ثبت نام -