دوره صفر تا صد فشیال صورت

دوره صفر تا صد فشیال صورت

توسط استاد ناهید تکاور

مدت دوره: 5روزه

شامل دوره:

آناتومی پوست

آموزش پاکسازی و درمان

کار با دستگاه ها و تجهیزات پاکسازی پوست

توضیحات هر کدام را میتوانید در دوره های مجزای خودشان مطالعه فرمایید.

زمان دوره
شهریه
با هماهنگی بین هنرجو و آکادمی
5.500.000 تومان

- ثبت نام -