دوره به روز رسانی(آپدیت) فشیال پوست

دوره به روز رسانی(آپدیت) فشیال پوست تخصصی

توسط استاد ناهید تکاور

مدت دوره: دو روزه

  • ترکیب شناسی 
  • کانتورینگ
  • درماپلا
  • رجوون
زمان دوره
شهریه
با هماهنگی بین هنرجو و آکادمی
4.000.000 تومان

- ثبت نام -