تقویم دوره‌های آموزشی

تقویم دوره‌های آموزشی سال 1401 آکادمی هدیه صفائیان

دوره های آموزشی لاین رنگ مو

نام دوره آموزشی
تاریخ برگزاری
آموزش صفر تا صد رنگ مو فوق تخصصی
15/10/1401 الی 20/10/1401
ورکشاپ آموزشی تکنیک و ترکیب رنگ مو
3/11/1401 الی 4/11/1401
ورکشاپ ترکیب رنگ مو و پیگمنت شناسی
1/11/1401 الی 2/11/1401
مستر کلاس ترکیب رنگ مو و پیگمنت شناسی
27/10/1401
مستر کلاس تبدیل تکنیک های رنگ مو
26/10/1401
ورکشاپ تبدیل تکنیک های رنگ مو

دوره جامع مربیگری رنگ مو

دوره های آموزشی لاین کراتینه و درمان مو

نام دوره آموزشی
تاریخ برگزاری
آموزش صفر تا صد کراتینه مو,صافی و احیای مو
21/10/1401 الی 23/10/1401
ورکشاپ آپدیت کراتینه مو و احیای مو
25/10/1401
دوره های آموزشی لاین پاکسازی و فیشیال پوست

نام دوره آموزشی
تاریخ برگزاری


دوره های آموزشی جامع

نام دوره آموزشی
تاریخ برگزاری
ورکشاپ جامع رنگ مو/درمان مو/اسکالپ و اسکراب سر
12/10/1401 الی20/10/1401