اینکه ریزش مو

علت اینکه ریزش مو در تابستان بیشتر می شود در چیست؟‎

/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
اگر شما هم احساس می کنید تابستان ها با ریزش مو بیشتری مواجهه هستید بدانید که تنها نیستید.در واقع، افزایش میزان موهای مرده در گرم ترین اوقات سال امری طبیعی است که از نوع فعالیت بدن ما نشأت می گیرد.

مشاوره رایگان
09128384491