رنگ کردن مو

فایده رنگ کردن مو ها قبل از کاشت مو

/post-2

بدانید که بعضی از دکتر ها و متخصصین کاشت به مراجعین خود توصیه می کنند تا مو های خود را قبل از انجام کاشت رنگ کنند.