رنگ کردن مو

فایده رنگ کردن مو ها قبل از کاشت مو

/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88
بدانید که بعضی از دکتر ها و متخصصین کاشت به مراجعین خود توصیه می کنند تا مو های خود را قبل از انجام کاشت رنگ کنند.

مشاوره رایگان
09128384491