طیف رنگ ها

انواع رنگ ها را چطور بشناسیم؟

/how-to-know-the-types-of-colors
ما در دنیای رنگارنگ , رنگ ها زندگی می کنیم.تنوع رنگ ها آنقدر زیاد است که گاهی تشخیص آن رنگ و نام اش برایمان مشکل ساز می شود.علم روانشناسی ثابت کرده است که علاقه به رنگ ها دلیل خاصی دارد و براساس آن می توانیم شخصیت افراد را تشخیص دهیم.

مشاوره رایگان
09128384491