آموزش رایگان کراتینه کردن با کراتین قرمز نانو پلاستیا کندی بیوتی


آموزش کراتینه کردن موی طبیعی که تارهای ضخیمی دارد با استفاده از محصول کراتین قرمز نانو پلاستیا کندی بیوتی توسط استاد حدیث صفائیان

مرحله اول نحوه کراتینه مو با کراتین نانو پلاستیا کندی بیوتی

مرحله دوم نحوه کراتینه مو با کراتین نانو پلاستیا کندی بیوتی

مرحله سوم نحوه کراتینه مو با کراتین نانو پلاستیا کندی بیوتی

مرحله چهارم نحوه کراتینه مو با کراتین نانو پلاستیا کندی بیوتی


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دوره های آموزشی مجازی
😍 تکنیک رنگ مو ایرتاچ تنها با 10 فویل😍 
دیگه نیازی به فویل پیچی زیاد ندارید تنها با استفاده از 10 فویل می توانید موهای مشتری خود را تکنیک بزنید
مشاهده دوره ها