ازدلایل ریزش موهای ابرو و نازک شدن آن، به طور کلی از کار افتادن فولیکول‌های مو است. فولیکول‌ها، ارگان‌های کوچکی هستند که کار تولید تارهای مو را انجام می‌دهند.

هر فولیکول ابرو تا چند سال یک تار مو را تغذیه می‌کند و پیاز آن را در خود نگهداری می‌کند. پس از پایان عمر مو، فولیکول به مرحله استراحت می‌رود و تار موی ابرو می‌افتد.

پس از چند ماه، دوباره یک تار موی جدید ساخته می‌شود و از جای تار موی قبلی بیرون می‌آید.

ابرو

به این مراحل، چرخه رشد و ریزش مو می‌گویند که به طور مرتب تکرار می‌شود. در نتیجه هر تار مویی که در ابرو یا سر و بدن خود می‌بینید، از زمان تولد تا مرگ، ده‌ها بار می‌افتد و دوباره جای آن یک موی جدید رشد می‌کند.

حال اگر به هر دلیلی این چرخه از کار بی‌افتد و فولیکول‌ها موی جدیدی تولید نکنند؛ شما دچار ریزش موی ابرو و در نهایت کم پشت شدن و نازک شدن ابرو می‌شوید.

 

در چنین حالتی کاشت ابرو با موی طبیعی به شما کمک خواهد کرد.

یعنی فولیکول‌های سالمی را از جای دیگر مانند موهای پشت سر برداشته می‌شود و در جای ابرو کاشته خواهد شد.